21 iulie 2020

Şedinţa Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 4 din luna iulie 2020


Prezenta se referă la următoarea şedinţă a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 4 şi la documentaţiile din aria teritorială de competenţă a DJC Tulcea

Având în vedere

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice aprobat prin Ordinului Ministrului Culturii nr. 2173 / 2013, cu modificările ulterioare,

 Instrucţiunea nr. 1 / 17. 03. 2020 emisă de Ministrului Culturii (mai jos redată) referitoare la desfăşurarea Comisiilor de specialitate în contextul răspândirii infecţiei cu coronavirus,

Instrucţiunea nr. 2 / 20. 05. 2020 emisă de Ministrului Culturii (mai jos redată) referitoare la desfăşurarea Comisiilor de specialitate în contextul răspândirii infecţiei cu coronavirus

 Ţinând cont că s-a luat decizia desfăşurării şedinţei conform prevederilor art. 2, alin. 1, lit. c) din Instrucţiune - consultarea membrilor prin mijloace de comunicare electronică,

 Facem cunoscut faptul că următoarea şedinţă a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 4 se va desfăşura după următorul calendar:

 - transmitere documentaţii pentru analiză şi avizare – până la 23. 07. 2020, orele 14:00. Documentaţiile complete şi conforme vor fi transmise  DJC Tulcea prin poştă / curier; întregul conţinut al documentaţiilor va fi transmis şi în format electronic (la adresa culturatl@yahoo.co.uk), pentru a fi pus la dispoziţia membrilor Comisiei spre analiză. Depăşirea termenului comunicat sau netransmiterea variantei electronice (inclusiv transmiterea unor variante incomplete) duce la excluderea automată a subiectului de pe ordinea de zi;

- analiza documentaţiilor de către membrii Comisiei - în perioada 27. 07. 2020 - 07. 08. 2020;

- încheierea formală a şedinţei CZMI 4 şi întocmirea procesului verbal preliminar – 07. 08. 2020.

                                                   ***

 Instrucţiunea nr. 1 / 17. 03. 2020 emisă de Ministrul Culturii


                                             ***

Instrucţiunea nr. 2 / 20. 05. 2020 emisă de Ministrului Culturii


                                              ***


Ordine de zi

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

1. EXTINDERE CONSTRUCŢIE P+1 CU DESTINAŢIA SPAŢIU SERVICII, STR. ARGEŞULUI, NR. 23, MUN. OLTENIŢA, Jud. CĂLĂRAŞI; Faza P.A.C., Doc.224/28.05.2020, în zonă de protecţie a monumentelor istorice – Cod LMI-2015: CL-II-m-B-14697, Liceu, Mun. OLTENIŢA, Str. Argeşului 44,46,48, 1919; Cod CL-II-m-B-14698, Policlinică, Mun.OLTENIŢA, Str.Argeşului 60-62, 1926; Proiectant general: SC GEO PROIECT SRL, Proiectant de specialitate: Arh. Roxana-Corina CUCOŞ - TNA 2887, Beneficiar: SC MONTANA SRL. (REVENIRE cu completările solicitate în şedinţa CZMI-4 din 09.06.2020).

2. RECONFIGURARE SPAŢIALĂ LOCUINŢĂ C1 PARTER, ÎN P+1E ŞI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 31, MUN. CĂLĂRAŞI, Faza D.T.A.C.,  Doc.323/15.07.2020, în zonă de protecţie a monumentelor istorice – Cod  CL-II-m-B-14646, Casa Moia, azi Biserica Baptistă, Mun. CĂLĂRAŞI, Str.Heliade Rădulescu Ion 15, 1915; Cod CL-II-m-B-14647, Casă, Mun. CĂLĂRAŞI, Str.Heliade Rădulescu Ion, 29, 1920; Cod CL-II-m-B-14659, Casă, Mun. CĂLĂRAŞI, Str. Rahova 210, 1933; Proiectant general: B.I.A. Ţinu C. Alexandru Şef proiect-TNA 8841; Verificator: Arh. Negoescu T.Gabriel M.T.C.T. Nr. 07107 B1,Cc,D,E,F; Arh. Mănoiu Octavian M.L.P.A.T. Nr. 1084 A1,A2; Exptert tehnic: Simion Romulus M.L.P.A.T. Nr. 1520 A1,A2; Beneficiari: Ducea Nicoleta-Doina si Ducea Steliana. 

3. REABILITARE ENERGETICĂ – SEDIU PRIMĂRIA OLTENIŢA, BD. REPUBLICII, NR. 40, MUN. OLTENIŢA, Jud. CĂLĂRAŞI, Faza D.A.L.I., Doc. 329/22.07.2020, în zonă de protecţie a monumentelor istorice – cod  CL-II-m-B-14699, Hotel Victoria, Mun.OLTENIŢA, Str.Argeşului, 77-97, 1900; Cod CL-II-m-B-14700, Casa Bărbulescu, Mun.OLTENIŢA, Str.Argeşului, 99, înc.sec.XX; Cod CL-II-m-B-14701, Muzeul de Arheologie, Mun.OLTENIŢA, Str.Argeşului 101,1925; Proiectant general: SC PROIECT CONSTRUCT SRL, Proiectant de specialitate: Arh. Alexandru Ţinu - TNA 8841; Verificator: Arh. Mănoiu Octavian M.L.P.A.T. Nr. 1084 A1,A2; Arh. Negoescu T.Gabriel M.T.C.T. Nr. 07107 B1,Cc,D,E,F;  Expert tehnic: Simion Romulus M.L.P.A.T. Nr. 1520 A1,A2; Beneficiar: MUNICIPIUL OLTENIŢA. 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

4. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A TEATRULUI DE STAT CONSTANTA, BD. FERDINAND NR. 11, MUN. CONSTANTA, Faza DTAC,doc. nr. 2339/17.06.2020,  in situl urban Zona Peninsulara Constanta - cod CT-II-s-B-02832, in situl arheologic Orasul antic Tomis - cod CT-I-s-A-02553,  in zona de protectie a monumentelor istorice: Zidul de incinta al cetatii Tomis -cod CT-I-m-A-02553.08, Casa str. I. Lahovari 2 -cod CT-II-m-B-02817 - LMI 2004-2015; Proiectant: S.C. Holiday D'sign Consult s.r.l., arh. Adrian Dinu, Beneficiar: UAT Municipiul Constanta 

5. CONSOLIDARE SI MODERNIZARE IMOBIL P+2,  INTRARE IN LEGALITATE SUBSOL EXISTENT, STR. MIRCEA CEL BATRAN NR. 10- STR. ORIENTULUI NR. 15, MUN. CONSTANTA, Faza DTAC,  doc. nr. 1215/17.03.2020 + 27.07.2020, revenire din CZMI /18.03.2020, in situl urban Zona Peninsulara Constanta -cod CT-II-s-B-02832, in situl arheologic Orasul antic Tomis -cod CT-I-s-A-02553,  in zona de protectie a monumentelor istorice: Casa str. Mircea cel Batran 5- cod CT-II-m-B-02824, Casa cu bowindouri Piata Ovidiu 4- cod CT-II-m-B-02829, Casa, Piata Ovidiu 6 - cod CT-II-m-B-02830 – LMI 2004-2015, Proiectant: S.C. EXTRUDE STUDIO 2, arh. Iulia Cutova, Beneficiari: Tonea Vasile, Taboni Giacomo. 

6. REABILITARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI SCHIMBARE DESTINATIE IN ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE, STR. REVOLUTIEI DIN 22 DEC. 1989 NR. 27, MUN. CONSTANTA, Faza DTAC, doc. / 24.07.2020,  in situl urban Zona Peninsulara Constanta cod CT-II-s-B-02832, in situl arheologic Orasul antic Tomis, cod CT-I-s-A-02553,  in zona de protectie a monumentelor istorice:  Biserica Sf. Nicolae, fosta bulgara, 1890, str. Maior Sontu 7 - cod CT-II-m-A-02841, Palatul Arhiepiscopiei Tomisului 1924-31, str. Arhiepiscopiei nr. 23 - cod CT-II-m-B-02792, Casa str. I.Theodorescu Valahu 10 - cod CT-II-m-B-02819- LMI 2004-2015, Proiectant: BIA arh. Alinta Isacov, Beneficiar: Titei Paul 

7. REABILITARE (RENOVARE) IMOBIL S+P+3E, STR. TRAIAN 25, MUN. CONSTANTA, Faza DTAC, doc. nr. / 24.07.2020, in situl urban Zona Peninsulara Constanta cod CT-II-s-B-02832, in situl arheologic Orasul antic Tomis, cod CT-I-s-A-02553,  in zona de protectie a monumentelor istorice:  Cercul Militar Constanta, fosta Prefectura, str. Traian 29, 1903-1904, cod CT-II-m-A-02856, Tribunal, fosta Resedinta Regala, 1904-1906, str. Traian 31, cod CT-II-m-A-02857, Colegiul National Mihai Eminescu, 1906-1908, str. Traian 19-cod CT-II-m-A-02855, Casa str. Traian 17 - cod CT-II-m-A-02854, Gradinita nr. 16, str. Sulmona 19 - cod CT-II-m-B-02840, Casa de piatra, fosta Casa Alleon,  str. C.A. Rosetti 7 -cod CT-II-m-A-02837, Geamia Hunchiar, 1869, Bd. Tomis 41 -cod CT-II-m-A-02851- LMI 2004-2015, Proiectant; BIA arh. Altan Ghengiomer, Beneficiar: Itoafa Florian 

8. PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+4, BD. FERDINAND NR. 6 colt cu str. Mircea cel Batran, MUN. CONSTANTA, Faza PUD, doc. nr. 2702/21.07.2020,  in situl urban Zona comerciala centrala - cod CT-II-s-B-02811, in situl arheologic Necropola orasului antic Tomis - cod CT-I-s-A-02555, in zona de protectie a monumentelor istorice Casa Bd. Ferdinand 16 -cod CT-II-m-B-02812, Vila Constantinidi, str. M. Kogalniceanu 22 - cod CT-II-m-B-02816 – LMI 2004-2015, Proiectant: S.C. East Atelier s.r.l., S.C. Agorapolis s.r.l., urb. Mihaela Pusnava, Beneficiar: Alexa Gheorghe 

9. PLAN URBANISTIC ZONAL – STR. MIRCEA CEL BATRAN, STR. SARMISEGETUZA, BD. TOMIS, STR. T. VLADIMIRESCU, STR. MIRCEA CEL BATRAN, STR. DECEBAL, BIBLIOTECA JUDETEANA, ALEE SPITAL ISIS, ZONA CENTRALA, MUN. CONSTANTA, doc. nr. / 24.07.2020, in sit urban cod CT-II-m-B-02842, in sit arheologic Necropola -cod CT-I-s-A-02555, cuprinde monumentele istorice Casa Ion Banescu Bd. Tomis 110 - cod CT-II-m-B-021100, in zona de protectie a unor monumente istorice de for public – LMI 2004-2015, Proiectant: S.C. Masstudio s.r.l., urb. Alexandru Bajenaru, Beneficiar: S.C. ISIS Medical Center s.r.l. 

10. PLAN URBANISTIC ZONAL – BD. TOMIS, STR. RASCOALEI 1907, STR. CUZA VODA, BD. FERDINAND, ZONA CENTRALA, MUN. CONSTANTA, doc. nr. / 24.07.2020, in situl urban Zona comerciala centrala cod CT-II-m-B-02811, in situl arheologic Necropola - cod CT-I-s-A-02555, in zona de protectie a monumentelor istorice Zidul de incinta al Cetatii Tomis -cod CT-I-m-A-02553.08, Muzeul de Arta Constanta, cladirea veche, fosta scoala - cod CT-II-m-A-02852, Ansamblu de 2 case str. Cuza Voda 30 - cod CT-II-a-B-02797– LMI 2004-2015, Proiectant: S.C. Masstudio s.r.l., urb. Alexandru Bajenaru, Beneficiar: S.C. Financiere Les Lumieres s.r.l. 

11. PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+3-4, STATIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO, LOT 18, CAREUL 41, MUN. CONSTANTA, Faza PUD, doc. nr. 1577/14.04.2020+30.06.2020, in zona de protectie a monumentului istoric Fosta Vila regala, azi Club Castel - cod CT-II-m-A-02896 – LMI 2004-2015, Proiectant: S.C. East Atelier s.r.l., S.C. Agorapolis s.r.l., urb. Mihaela Pusnava, Beneficiari: Veniamin Nicolae, Veniamin Lascar 

12. PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+15+Et, STATIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL REX, CAZINO, Lot 18, Careul 41, MUN. CONSTANTA, Faza PUD, doc. nr. 2743/23.07.2020, in zona de protectie a monumentului istoric Hotel REX – monument istoric de valoare nationala inscris in Legea 5/2000 de aprobare a PATN– Sectiunea III – Zone protejate, Proiectant: S.C. Tehnoconsultproiect s.r.l., BIA urb. Roxana Marculescu, Beneficiar: S.C. Magic Agroleg s.r.l. 

13. MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. 189/24.12.2019 - INCUBATOR DE AFACERI "OSIRIS" - IMOBIL D+P+3, PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, SPATII VERZI, ORGANIZARE DE SANTIER, PRIN: EXTINDERE PE VERTICALA CU UN NIVEL, cf. Legii 50/1991, STR. REPUBLICII NR. 4, ORAS TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA, doc. nr. 2472/1.07.2020, in zona de protectie a monumentului istoric Monumentul eroilor din primul razboi mondial 1916-1918 -cod CT-IV-m-B-02962- LMI 2004-2015, Proiectant: Grafic Design Architecture, arh. George Andrei Uretu, Beneficiar: S.C. OSIRIS SECURITEL S.A. 

14. CONSULTARE - RESTAURARE, RECOMPARTIMENTARE SI SCHIMBARE DESTINATIE IN MUZEU DIGITAL CLADIRI MONUMENT ISTORIC C1, C2, C5, EXTINDERE CU UN CORP NOU S+P+2E SI SUPRAETAJARE CORP C2 SI C5 CU UN NIVEL, STR. CUZA VODA NR. 30-30A, MUN. CONSTANTA, doc. nr. /24.07.2020, monumente istorice - ansamblu de 2 case, 1906 - cod CT-II-a-B-02797, in situl urban Zona comerciala centrala - cod CT-II-m-B-02811, in situl arheologic Necropola - cod CT-I-s-A-02555 - LMI 2004-2015, Proiectant: S.C. Masstudio s.r.l., arh. Mihai Stebingar, Beneficiar: Financiere Black Sea s.r.l. 

15. CONSULTARE - ZUGRAVIRE FATADE GEAMIE STR. FARULUI NR. 22A, CARTIER ANADOLCHIOI, MUN. CONSTANTA,  Acord ptr. lucrari fara A.C. cf. Art. 11 (4) al Legii 50/1991, adresa nr. 2688/20.07.2020, monument istoric Geamie, 1870 - cod CT-II-m-B-02810 - LMI 2004-2015, Beneficiar: Muftiatul Cultului Musulman din Romania 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

16. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI CULTURAL „IONEL PERLEA”, MUN. SLOBOZIA, B-DUL MATEI BASARAB, NR. 26, jud. Ialomița. Faza D.A.L.I. Doc. nr. 436/10.07.2020. în zona de protecție a M.I.: Bustul lui Matei Basarab, cod LMI_2015: IL-III-m-B-14172. Proiectant: SC EXQUISITE DESIGN & ARHITECTURE S.R.L., arh. Lucreția GUȚILĂ; Beneficiar: Consiliul Județean IALOMIȚA. 

17. RESTAURARE BISERICĂ CU HRAMURILE: „SFÂNTA TREIME”, „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, „SFÂNTA CUVIOASĂ ECATERINA” ȘI „SFÂNTUL NICOLAE”, str. SFÂNTUL IERARH NICOLAE, nr. 2, sat MĂRCULEȘTI, com. MĂRCULEȘTI, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 372/17.06.2020, lucrări asupra M.I.: Biserica „Sf. Nicolae”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14147. Proiectant: S.C. PRO TRANS 2001 S.R.L, ing. expert tehnic Cătălin M. ȘTEFAN, ing. verificator proiect Oliviu Marian POPA, arh. specialist MC Miruna-Vanda BERINDEI; Beneficiar: Parohia MĂRCULEȘTI. 

18. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERE LOCAL, PRIN ASFALTARE, ÎN SATELE CIOCHINA, BORUȘELU, OREZU, PIERSICA, COMUNA CIOCHINA, JUDEȚUL IALOMIȚA, lucrări propuse a se efectua în intravilanul comunei CIOCHINA, în satele menționate, jud. IALOMIȚA. Faza D.A.L.I. Doc. nr. 378/22.06.2020; în zona de protecție a M.I.: Biserica „Sf. Împărați”, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14154 și a sitului arheologic Șuvița „La Golani”, cod LMI_2015: IL-II-s-B-14030. Proiectant: S.C. EUROPROIECT S.R.L, ing. Dorinel MODREANU; Beneficiar: Comuna CIOCHINA. 

19. CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ – PARTER ȘI MANSARDĂ”, STR. MIRCEA CEL MARE, NR. 86, MUN. FETEȘTI, jud. IALOMIȚA. Faza D.T.A.C. Doc. nr. 434/10.07.2020, în zonă construită protejată de interes local, care are limita de nord-est – str. Alexandru cel Bun (unind zonele de protecție a monumentelor istorice, cel mai apropriat de adresa menționată fiind M.I., Biserica „Sf. Nicolae”, str. Plevnei, nr. 9, cod LMI_2015: IL-II-m-B-14120), constituită prin PUG Mun. Fetești Proiectant: B.I.A. MITITELU M. AL., carh. Alexandru MITITELU, arh. Vlad BARBU. Beneficiar: Jercan Daniela Teodora. 

JUDEŢUL TULCEA 

20. conservarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Biserica ortodoxă Buna Vestire municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, DTAC, revenire din CZMI 4 anterioare - cerere reexaminare, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str. Buna Vestire, nr. 2, monument istoric Lista Monumentelor Istorice din România, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 484, cod TL II m B 05974, în zona de protecţia a unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 485, cod TL II m B 05975, poziţia 486, cod TL II m B 05976, poziţia 487, cod TL II m B 05977, poziţia 496, cod TL II m B 05986, poziţia 497, cod TL II a B 05987, poziţia 502, cod TL II a A 05994, poziţia 503, cod TL II a B 05995, poziţia 505, cod TL II a B 05997, beneficiar parohia, proiectat SC Architecture Line SRL, arh. G. Gabrea, arh. C. A. Ionescu, ing. M. Ursăchescu;

 21. restaurarea obiectivului de patrimoniu Biblioteca orăşenească – monument istoric, DTAC, revenire din CZMI4 anterioare, UAT Sulina, oraş Sulina, str. I, nr. 178-179, monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 533, cod TL I m B 20987, beneficiar oraşul Sulina prin Primăria oraşului Sulina, proiectat SC Maslaev Consulting SRL, arh. K. N. Auner şa; 

22. restaurarea obiectivului de patrimoniu Cimitir multietnic, oraşul Sulina, jud. Tulcea, DTAC, revenire din CZMI4 anterioare, UAT Sulina, oraş Sulina, str. Europolis, monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 570-574, cod TL IV s A 06044 - TL IV s A 06048, beneficiar oraşul Sulina prin Primăria oraşului Sulina, proiectat SC Maslaev Consulting SRL, arh. K. N. Auner şa; 

23. adaptare la condiţiile din teren a soluţiilor pentru faţade, conform degradărilor existente la momentul execuţiei - emitere dispoziţie şantier conform prevederilor art. 67, alin. 2 şi 3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 aprobate prin OMDRL nr. 839 / 2009 în interiorul implementării proiectului lucrări de consolidare şi reparaţii capitale la pavilioanele a şi b din cazarma 2415 tulcea, str. Progresului nr. 31-33, Tulcea, monumente istorice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 501, cod TL II m B 05993; în zonele de protecţie ale unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 486, cod TL II m B 05976, poziţia 487, cod TL II m B 05977, poziţia 496, cod TL II m B 05986, poziţia 497, cod TL II m B 05987, poziţia 499, cod TL II m B 05991, poziţia 500, cod TL II m B 05992, poziţia 502, cod TL II m A 05994, poziţia 503, cod TL II m B 05995, poziţia 505, cod TL II m B 05997, beneficiar Statul Major al Forţelor Navale, proiectat SC Beta Star SRL, arh. S. Gâlea, arh. D. O. Alexievici, arh. A. Antăluţ, ing. C. A. Szalontay, ing. I. Rotărescu;   

24. consolidarea, reabilitarea, restaurarea şi promovarea ansamblului bisericii ortodoxe greceşti „sf nicolae” sulina, desfiinţare corp C2, c3 şi c6; loc sulina, jud tulcea, DTAC, revenire din CZMI 4 anterioare, UAT Sulina, or. Sulina, str. Pacii, nr. 1, nc31093, UAT Sulina, ansamblu monument istoric - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia  552-554, cod TL a B 06035; în situl urban - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia  528, cod TL II s B 06020; în zonele de protecţie ale unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 534, cod TL II m B 06016, poziţia 538, cod TL II m B 06021, poziţia 539, cod TL II m B 06022, poziţia 544, cod TL II m B 06026, poziţia 530, cod TL II m B 06031, poziţia 549, cod TL II m B 06032, poziţia 533, cod TL II m B 20987, SC Tehnoconsult Proiect SRL, arh. G. Gabrea, arh. B. C. Stîngă; 

25. lucrări de intervenţie în vederea restaurării şi conservării lăcaşului de cult biserica ortodoxă „sf. gheorghe”, oraşul isaccea, judeţul tulcea, DTAC, str. vlad ţepeş, nr. 1, isaccea, monument istoric - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia  515, cod TL m B 06007; în situl arheologic - monument istoric - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 181, cod TL I m A 05804.05, cod Repertoriul Arheologic Naţional 159696.03, proiectat SC Tehnoconsult Proiect SRL, arh. G. Gabrea, arh. B. C. Stîngă; 

26. construire spălătorie auto, DTAC, UAT Niculiţel, sat Niculiţel, str. Isaccei, nr. 96, F12 intravilan, T105, Cc3260, V3261, nc30437 UAT Niculiţel, în zona de protecţie a unui monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 526, cod TL II m A 06011; în situl arheologic - zonă cu patrimoniu arheologic reperat, conform definiţiei de la art. 2, alin. 1, lit. j) din OG 43 / 2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – aşezare rurală romană – situl Nic22, beneficiar Dumitra Stan, proiectat BIA 050, arh. A. Suhov; 

27. construire locuinţă P+1, racordată la utilităţi şi împrejmuire, DTAC, revenire din CZMI4 anterioare, UAT Babadag, oraş Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 26, F12 intravilan, T166, Cc5407, nc1900 UAT Babadag, în zonele de protecţie ale unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 48-50, cod TL I s B 05735, cod RAN 159669.03, poziţia 510, cod TL II s A 06001, beneficiar Nagie Sali, proiectat SC Edifica LA SRL, arh. L. Arhire; 

28. schimbare destinaţie (din locuinţă în spaţiu comercial) creare cale de acces cu scară exterioară (fără afectarea domeniului public), DTAC, revenire din CZMI4 anterioare, revenire din CZMI4 anterioare, UAT Babadag, oraş Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 3, bl. E, parter, ap. 1, nc30204/C1/U5 UAT Babadag, în zonele de protecţie ale unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 48-50, cod TL I s B 05735, cod Repertoriul Arheologic Naţional 159669.03, poziţia 510, cod TL II s A 06001, beneficiar Nicolae Manole, proiectat SC ING Proiect SRL, arh. L. Arhire; 

29. construire locuinţă, DTAC, revenire din CZMI 4 anterioare, UAT Sulina, oraş Sulina, str. Walter Mărăcineanu, nr. 21, nc30702 UAT Sulina, în zonele de protecţie ale unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 570-574, cod TL IV s A 06044 - TL IV s A 06048, beneficiar Ani Ionica Hagiu, proiectat SC Pro Arhis System SRL, arh. Gh. Luca; 

30. construire locuinţă, DTAC, UAT Sulina, oraş Sulina, str. Nicolae Bălcescu, nr. 43, nc31239 UAT Sulina, în zonele de protecţie ale unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 570-574, cod TL IV s A 06044 - TL IV s A 06048, beneficiar Alexandru Sipatchin, proiectat SC Pro Arhis System SRL, arh. Gh. Luca; 

31. construire şi dotare sediu de primărie în comuna Smîrdan, judeţul Tulcea, SF, revenire din CZMI4 anterioare, UAT Smîrdan, sat Smîrdan, F12 intravilan, 22, Cc1165, nc30834 UAT Smîrdan, în zona de protecţie a unui monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 569, cod TL IV m A 06043, beneficiar comuna Smîrdan prin Primăria comunei Smîrdan, proiectat SC Alfavar Holdings SRL, arh. R. Lacraru; 

32. modernizarea sediului Poliţiei Locale prin eficientizare energetică, DALI, revenire din CZMI 4 anterioare, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str, Mahmudiei nr. 18, în zona de protecţie a unui monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 498, cod TL II m B 05988, în zona de memorie urbană instituită prin PUG aprobat prin HCL mun Tulcea nr. 29 / 1996, beneficiar municipiul Tulcea prin Primăria municipiului Tulcea, proiectat SC Novart Engineering SRL, arh. D. Pană; 

33. prevenirea şi combaterea crimei organizate şi cooperarea Poliţiei – extinderea şi modernizarea sediului Poliţiei Locale Tulcea, DTAC, revenire din CZMI 4 anterioare, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str, Mahmudiei nr. 18, în zona de protecţie a unui monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 498, cod TL II m B 05988, în zona de memorie urbană instituită prin PUG aprobat prin HCL mun Tulcea nr. 29 / 1996, beneficiar municipiul Tulcea prin Primăria municipiului Tulcea, proiectat SC Novart Enegineering SRL, arh. M. Badea; 

34. construire locuinţă P+M, DTAC, revenire din CZMI 4 anterioare, UAT Sulina, oraş Sulina, str. III, nr. 272, F12 intravilan, T10, A102/1, nc861 UAT Sulina, în zonele de protecţie ale unor monumente istorice - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 550, cod TL II m B 06033, poziţia 556, cod TL II m B 06037, beneficiar Baciu Adrian şi Baciu Gabriela, proiectat SC Pro Arhis System SRL, arh. Gh. Luca; 

35. construire casă de vacanţă, DTAC, UAT Sulina, oraş Sulina, str. Ion Ghica, nr. 6A, nc31247 UAT Sulina, în zona de protecţie a unui monument istoric - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 532, cod TL II s A 06015, beneficiar Cristian Tecuci, proiectat SC Pro Arhis System SRL, arh. Gh. Luca; 

36. reabilitare energetică clădire liceul de arte george georgescu, DTAC, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str. slt. Gavrilov Corneliu, nr. 166, în zona de memorie urbană instituită prin PUG aprobat prin HCL mun Tulcea nr. 29 / 1996), beneficiar municipiul Tulcea prin Primăria municipiului Tulcea, proiectat SC Novart Enegineering SRL, arh. A. Bratu; 

37. modificări în scopul transformării garaj în frizerie - salon de înfrumuseţare, DTAC, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str. Sabinelor, nr. 22A, în zona de memorie urbană instituită prin PUG aprobat prin HCL mun Tulcea nr. 29 / 1996), beneficiar Garofiţa Zaharia, proiectat SC Prisma Proiect SRL, arh. V. Pop; 

38. desfiinţare corp C2 – locuinţă parter, DTAD, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str. Mihai Eminescu, nr. 44, în zona de memorie urbană instituită prin PUG aprobat prin HCL mun Tulcea nr. 29 / 1996), beneficiar parohia ortodoxă de rit vechi Sf Ioan Teologul, proiectat SC Contrafort SRL, arh. N. Iancu; 

39. construire trapeză – corp parter – şi împrejmuire parţială teren, DTAC, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str. Mihai Eminescu, nr. 44, în zona de memorie urbană instituită prin PUG aprobat prin HCL mun Tulcea nr. 29 / 1996), beneficiar parohia ortodoxă de rit vechi Sf Ioan Teologul, proiectat SC Contrafort SRL, arh. N. Iancu; 

40. construire locuinţă, DTAC, UAT Valea Nucarilor, sat Agighiol, F12 intravilan, T65, A61, V62, nc36745 UAT Valea Nucarilor, în Zona Construită Protejată de interes local (instituită prin PUG Valea Nucarilor aprobat prin HCL Valea Nucarilor nr. 39/2013), în zonele de protecţie ale siturilor  arheologice - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 33-42, cod TL I s A 05733, poziţia 25, cod TL I s B 05725, cod RAN 161507.03, beneficiar Alina Stan, proiectat SC B O Grafic Plan SRL, arh. S. Anton; 

41. demolare corp C2 (parţial), corp C1 (total), extindere şi supraetajare parţială corp C2, PUD, UAT Babadag, oraş Babadag, str. Aurel Vlaicu, nr. 9, nc30622 UAT Babadag, Zonă Construită Protejată de interes local instituită prin PUG aprobat prin HCL Babadag nr. 140 /1999, zonă de protecţie monument istoric - LMI 2015, M. Of. R. nr. 113bis /15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p.2508-2563, poz. 508, cod TL II s B 06002, beneficiar Altina Lacramioara Saban, proiectat SC Edifica LA SRL, arh. L. Arhire; 

42. construire pensiune agroturistică, PUD, UAT Murighiol, sat Sarinasuf, F12 intravilan, nc35793 UAT Murighiol, în zona de protecţie a sitului arheologic – monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poz. 374, cod TL I s B 05908, cod RAN 160975.03, beneficiar SC Sigsarinasuf SRL, proiectat SC Cristal Concept Design SRL, arh. L. Arhire; 

43. lucrări de reparaţie, modernizare şi înlocuire învelitoare, PUZ, revenire din CZMI 4 anterioare, UAT mun Tulcea, mun Tulcea, str. Progresului, nr. 4, nc32310, nc1051/1 UAT mun Tulcea, în situl urban - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 473, cod TL II s B 05990; în zonele de protecţie ale unor monumente istorice – LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 1-7, cod TL I s A 05718, cod Repertoriul Arheologic Naţional 159623.01, poziţia 504, cod TL II m B 05996, beneficiar SC Constant Prod SRL, proiectat SC Pop Delta Proiect SCS, arh. V. Pop, arh. M. Mihailescu; 

44. construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice, PUZ, UAT Somova, sat Parcheş, F12 intravilan, T26, A486, nc38867 UAT Somova, în zonă cu patrimoniu arheologic reperat, conform definiţiei de la art. 2, alin. 1, lit. j) din OG 43 /2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Asezare si necropola romane - situl Somova - II_6 - în Raportul de Diagnostic Arheologic pentru actualizare PUG Somova (zona de protecţie), beneficiar RCS&RDS SA, proiectat SC Delphico Proiect SRL, arh. M. Dida, arh. C. Dragulin Dobre; 

45. construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice, PUZ, UAT Nufăru, sat Malcoci, F12 extravilan, T31, A374, în zonele de protecţie ale siturilor arheologice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 235, cod TL I s B 05835, cod RAN 161080.01, poziţia 308, cod TL I s B 05869, cod RAN 161062.06, beneficiar RCS&RDS SA, proiectat SC Delphico Proiect SRL, arh. M. Dida, arh. C. Dragulin Dobre; 

46. construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice, loc. Valea Nucarilor, PUZ, UAT Valea Nucarilor, sat Valea Nucarilor, F12 intravilan, T35, A19, nc37665 UAT Valea Nucarilor, în zonele de protecţie ale  siturilor arheologice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 33-42, cod TL I s A 05733, poziţia 454, cod TL I s B 05956,  cod RAN 161491.02 (Tumulii funerari - T_205, T_206, T_207, T_208, T_209 în Raportul de Diagnostic Arheologic nr. 428/2012 pentru reactualizare PUG Valea Nucarilor – obiect al avizului Ministerului Culturii nr. 140 / U / 09. 07. 2012 şi al HCL Valea Nucarilor nr. 39 / 2013), beneficiar RCS&RDS SA, proiectat SC Delphico Proiect SRL, arh. M. Dida, arh. C. Dragulin Dobre; 

47. construire hală pe structură metalică, PUZ, UAT Niculiţel, sat Niculiţel, F12 intravilan, nc31809 UAT Niculiţel, în zona de protecţie a unui monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 526, cod TL II m A 06011; în zonă cu patrimoniu arheologic reperat, conform definiţiei de la art. 2, alin. 1, lit. j) din OG 43 / 2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – aşezare romană, sit Nic_22 (zona protecţie), aşezări şi necropole romane şi medievale, sit Nic_23 (zona protecţie), beneficiar Mocanu V Dragoş PFA, proiectat SC Misoli SRL, arh. M. Dida; 

48. construire agropensiune parter+mansardă, PUZ, UAT Niculiţel, sat Niculiţel, F12 intravilan, T139, V4109, A4110, Cc4095, A4096, nc31276 UAT Niculiţel, în zonă cu patrimoniu arheologic reperat, conform definiţiei de la art. 2, alin. 1, lit. j) din OG 43 / 2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – aşezare romană, sit Nic_27 (zona protecţie), beneficiar SC Daiand Grapes Farm SRL, proiectat SC Misoli SRL, arh. M. Dida; 

49. construire locuinţă, DTAC, UAT Mahmudia, sat Mahmudia, F12 intravilan, T56, p2307, str. Meseriaşilor, nr. 8, în situl arheologic - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 218-220, cod TL I s B 05822, cod RAN 160733.01, beneficiar Constanda Ichim, Simion Demidov, raport cercetare arheologică preventivă – colectiv ICEM Tulcea, propunere acordare certificat de descărcare de sarcină arheologică. 

50. CONSULTARE - consolidare, restaurare şi punerea în valoare Geamia Ali Gazi Pasa şi Mormântul lui Ali Gazi Pasa, DALI, UAT babadag, oraş Babadag, str. geamiei, nr. 2, monumente istorice - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 509, cod TL II m A 06000, poziţia 567, cod TL IV m A 06041, în situl arheologic - monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 48-50, cod TL I s B 05735, cod RAN 159669.03, beneficiar Muftiatul Cultului Musulman, proiectat SC Abral Art Product SRL, arh. A. Atanasiu şa; 

51.  CONSULTARE - consolidare, restaurare şi punerea în valoare Geamia / moscheea Azizyie şi fosta Scoala Turceasca, DALI, UAT mun Tulcea, mun tulcea, Str. 14 Noiembrie 7, nc35093-C1 (geamia), Str. 14 Noiembrie 7, nc35093-C5 (şcoala), monumente istorice - LMI 2015, M.Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 494, cod TL II m A 05984, poziţia 495, cod TL II m B 05985, în situl arheologic – monument istoric - LMI 2015, M. Of. R, Partea I, nr. 113 bis / 15. 02. 2016, vol. II, p. 2508 – 2563, jud. Tulcea, poziţia 1-7, cod TL I s A 05718, cod RAN 159623.01, beneficiar Muftiatul Cultului Musulman – Geamia Tulcea, proiectat SC Abral Art Product SRL, arh. A. Atanasiu şa; 

52. CONSULTARE - consolidare, restaurare şi punerea în valoare a Geamiei din măcin, DALI, UAT măcin, oraş măcin, str. Granitului 5, monument istoric - LMI 2015, M. Of. al R. nr. 113bis / 15. 02. 2016, vol. II, jud. Tulcea, p. 2508-2563, poziţia 494, cod TL II m A 06009, beneficiar Muftiatul Cultului Musulman – Geamia Măcin, proiectat SC Abral Art Product SRL, arh. A. Atanasiu şa.03 iulie 2020

Modificări - program lucru cu publicul - stare de alertă

Începând cu data întocmirii prezentei se introduc următoarele modificări în programul de lucru cu publicul anterior anunţat:

Ridicare / eliberare acte şi înscrisuri

Orar:

Marţi – între orele 10-12

Miercuri – între orele 10-12

Joi - între orele 10-12

Locaţie:

În foyer-ul Bibliotecii Judeţene, sala Informare IT


Celelalte prevederi ale programului anterior anunţat rămân neschimbate.


                                        ***


În contextul pandemiei cauzată de infecţia cu noul coronavirus,

Având în vedere

Legea nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Ordinul Ministrului Muncii si Protecţiei Sociale nr. 3577 / 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă,

Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii / Ministrul Afacerilor Interne nr. 874- 81 / 22. 05. 2020,

Ţinând cont de faptul că imobilul din str. Isaccei nr. 20 rămâne închis accesului liber al publicului prin decizia deţinătorului acestuia,

În vederea limitării expunerii la factorii de risc,

Facem cunoscut faptul că, pe perioada situaţiei speciale, se instituie următorul program de lucru / mod de relaţionare cu publicul:

Depunere acte şi înscrisuri

1. Solicitările de emitere acte administrative de specialitate referitoare la construcţii ne vor fi transmise exclusiv prin poştă / curier, cu respectarea strictă a celor anterior comunicate aici http://djctl.blogspot.com/2017/12/emitere-avize-eficientizarea.html; în vederea reducerii numărului de deplasări pentru preluarea diverselor categorii de comunicări intermediare referitoare la documentaţii şi procedura de avizare, recomandăm solicitanţilor să nu omită precizarea unei adrese mail de contact în cererea tip.

Reamintim că documentaţiile şi cererile incomplete sau neconforme vor fi respinse.

2. Solicitările de emitere acte administrative referitoare la terenuri (cereri de emitere avize specifice Legea nr. 17 / 2014; solicitări privind exprimarea dreptului de preemţiune la vânzarea monumentelor istorice) formulate de persoane fizice / juridice de drept privat ne vor fi transmise exclusiv prin poştă / curier, cu respectarea strictă a celor anterior comunicate aici http://djctl.blogspot.com/2016/09/terenuri-agricole-in-extravilan.html.

Reamintim că documentaţiile şi cererile incomplete sau neconforme vor fi respinse.

3. Solicitările de comunicare a regimului de protecţie al terenurilor agricole din extravilan formulate de UAT uri sau de persoane fizice / juridice de drept privat ne vor fi transmise prin poştă / curier sau – scanate – la adresa mail  culturatl@yahoo.co.uk, cu respectarea strictă a celor anterior comunicate aici http://djctl.blogspot.com/2016/09/terenuri-agricole-in-extravilan.html
Pentru a încuraja suplimentar limitarea numărului de deplasări la sediul DJC Tulcea, pe perioada stării de alertă răspunsurile de acest tip (necesare inclusiv pentru emiterea Anexelor 3A de către autorităţile locale) vor fi transmise prin fax Primăriilor în a căror arie teritorială de competenţă se amplasează terenurile.

Vă înformăm că toate răspunsurile la solicitările formulate de persoane fizice / juridice de drept privat (rămase neridicate) emise în anul curent până la data instituirii stării de alertă inclusiv au fost deja transmise prin fax Primăriilor teritorial competente.

Reamintim că documentaţiile şi cererile incomplete sau neconforme vor fi respinse.


Ridicare / eliberare acte şi înscrisuri

Orar:

Marţi – între orele 10-12

Miercuri – între orele 10-12

Joi - între orele 10-12

Locaţie:

În foyer-ul Bibliotecii Judeţene, sala Informare IT

VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAŢI CĂ AŢI CITIT CU ATENŢIE URMĂTOARELE

4. Accesul în spaţiu va fi permis gradual, pe rând, câte unei singure persoane; vă rugăm să vă asiguraţi de respectarea distanţelor şi a celorlalte norme recomandate de comunicatele guvernamentale oficiale 

5. Avem rugămintea să respectaţi orarul mai sus comunicat; nu se admit derogări de la intervalul comunicat, indiferent de împrejurări

6. În vederea reducerii timpului de aşteptare, avem rugămintea să vă asiguraţi prealabil deplasării (telefonic sau mail) că actele solicitate au fost emise

7. În vederea reducerii timpului de aşteptare, avem rugămintea să vă asiguraţi că sunteţi titularii actelor / înscrisurilor solicitate sau împuterniciţi / delegaţi ai acestora; în caz contrar, documentele nu pot fi eliberate

8. Pentru avizele ale căror eliberare presupune plata tarifelor reglementate la art. 26, alin. 4 din Legea nr. 422 / 2001 republicată, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 1 din OMCIN nr. 2515 / 2018: eliberarea documentelor se va face exclusiv pe baza dovezii plăţii tarifului prin mijloace electronice în cont Trezorerie şi după confirmarea intrării banilor; în acest scop, la emiterea fiecărui asemenea act administrativ DJC va transmite titularului / beneficiarului factura scanată - la adresa de mail anterior comunicată de fiecare titular / beneficiar.  

Cele de mai sus rămân valabile până la normalizarea situaţiei sau până la datele ce ne vor fi transmise de oficialităţile competente, modificându-se automat în funcţie de comunicatele şi înscrisurile oficiale.


Încurajăm utilizarea următoarelor resurse în format electronic:

Model formular cerere pentru comunicare informaţii privind regimul de protecţie al terenului

http://djctl.blogspot.com/2016/09/model-formular-cerere-pentru-comunicare.html

Model formular instiintare privind intenţia de vânzare a imobilului monument istoric în vederea exercitării dreptului de preemţiune al Statului

http://djctl.blogspot.com/2016/09/model-formular-instiintare-privind.html

Model formular cerere emitere aviz specific MC conform prevederilor Legii nr. 17 / 2014 - persoane fizice

http://djctl.blogspot.com/2016/09/model-formular-cerere-emitere-aviz.html

Model formular cerere emitere aviz specific MC conform prevederilor Legii nr. 17 / 2014 - persoane juridice

http://djctl.blogspot.com/2016/09/model-formular-cerere-emitere-aviz_19.html

Termene

http://djctl.blogspot.com/2017/01/eficientizarea-activitatii-de-emitere.html

Terenuri agricole în extravilan - procedura, pe scurt

http://djctl.blogspot.com/2016/09/terenuri-agricole-in-extravilan.html

Preemţiunea Statului la vânzarea monumentelor istorice

http://djctl.blogspot.com/2016/09/preemtiunea-statului-la-vanzarea.html

Emitere avize construcţii

http://djctl.blogspot.com/2017/12/emitere-avize-eficientizarea.html

http://djctl.blogspot.com/2020/02/in-atentia-elaboratorilor.html

http://djctl.blogspot.com/2020/03/adoptarea-unui-ghid-de-autoverificare.html

 

Iulian Vizauer

DJC Tulcea

03 iunie 2020

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) - Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice sesiunea mai-iunie 2020


Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice
sesiunea mai-iunie 2020


3 milioane de lei disponibili pentru proiecte de punere în siguranţă şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea unor imobile monument istoric 


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020. O finanţare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului curent, şi anume: 1) intervenţii de urgenţă (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei).

În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranţă a monumentelor istorice, care cuprind: ▪ intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură; ▪ intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie; ▪ lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiei. Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice şi poate cuprinde: ▪ proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE); ▪ proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi investigaţii; ▪ proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

„Lansăm acest prim apel de anul acesta având în vedere două priorităţi majore în zona protejării şi restaurării monumentelor. Este vorba despre punerea în siguranţă a unor monumente istorice aflate în pericol şi de activarea, în acest proces, a comunităţilor locale în sprijinul patrimoniului cultural. Timbrul Monumentelor Istorice - perceput pentru evenimente şi activităţi economice desfăşurate în incinta sau în zona de protecţie a unor monumente sau care valorifică imaginea acestora - se întoarce, astfel, în comunităţile locale prin proiecte de restaurare de calitate, pregătite riguros şi susţinute atât de proprietari cât şi de membrii comunităţii" precizează Ştefan Bâlici, directorul general al Institutului Naţional al Patrimoniului.

Pot beneficia de această finanţare, participând cu proiecte şi cofinanţare în cadrul acestui apel, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanţare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanţării puse la dispoziţie sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanţării solicitate.

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanţare este 20 iunie 2020, ora 20:00, iar procesul de aplicare se va desfăşura exclusiv online. Mai multe detalii despre procesul de selecţie, criteriile de evaluare a propunerilor, precum şi setul complet de documente necesare transmiterii propunerilor de proiecte sunt disponibile urmând acest link.

O sesiune de clarificare online va avea loc joi, 21 mai, începând cu ora 16:00. Instrucţiunile de acces, în curând, aici. Până atunci, ne puteţi transmite întrebările dumneavoastră şi pe adresa comunicare@patrimoniu.ro.


Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice şi se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora sau operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice sunt exceptate de la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anul precedent menţionăm instituţii precum Teatrul Naţional din Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti sau Turism Felix SA - Băile Felix dar şi organizatorii unor festivaluri precum Cerbul de Aur (TVR), Summer Well Festival (Livada Advertising) sau mănăstiri precum Dragomirna, Suceviţa sau Voroneţ.

În categoria contributorilor care au ales să utilizeze mecanismul de compensare, realizând lucrări de protejare a unui monument istoric în cuantumul sumelor datorate pentru TMI, dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu şi Biserica evanghelică fortificată din satul Viscri, jud. Braşov.

Mai multe informaţii despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.

Puteți consulta aici o serie de răspunsuri la întrebări frecvente adresate până acum de potențiali solicitanți.


Detalii şi clarificări suplimentare pot fi obţinute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73 , în intervalul de lucru al secretariatului institutului (L-J: 8.00 - 16.00; V : 8.00 - 14.00).

 

Despre Institutul Naţional al Patrimoniului

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activităţile de cercetare, evidenţă, inventariere, protejare şi punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural - imobil, mobil, imaterial şi digital - şi gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural - Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic naţional, Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial, baze de date şi depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează şi gestionează Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanţarea lucrărilor de protejare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează şi gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul patrimoniului imobil, este agregator naţional pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.

ATENŢIE! În urma întrebărilor adresate de potenţiali solicitanţi în perioada 19 - 29 mai şi ca rezultat al primei sesiuni de clarificare referitor la Apelul de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice, au intervenit câteva precizări şi modificări, atât în calendarul desfăşurării apelului, cât şi la nivelul documentaţiei necesare solicitării de finanţare.

Astfel, extindem termenul de depunere a cererilor de finanţare (noul termen: 1 iulie 2020, ora 20:00) şi termenul până la care poate fi finalizat un proiect câştigător (30 noiembrie 2020) în cadrul prezentului apel. Calendarul desfăşurării prezentului apel este disponibil aici.

Vă rugăm să reţineţi documentaţia modificată şi completată (disponibilă aici). Solicitanţii care au descărcat pachetul disponibil până la data de 1 iunie inclusiv sunt rugaţi să aibă în vedere noile documente!!!

Conţinutul tuturor modificărilor intervenite poate fi consultat aici (pentru sub-programul IU), respectiv aici (pentru subprogramul Proiectare).

Sperăm ca noile documente să vă uşureze munca de depunere a unor proiecte de calitate. Vă stăm la dispoziţie în continuare la adresa  finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 129, pentru orice clarificare necesară după parcurgerea noii documentaţii.

Vă semnalăm de asemenea, desfăşurarea unei noi sesiuni de clarificare online, miercuri 3 iunie, începănd cu ora 17:00. Sesiunea de clarificări va fi transmisă LIVE pe pagina  https://www.facebook.com/Patrimoniu, iar detaliile de acces (via platforma Zoom) vor fi disponibile în curând la aceeaşi adresă. Mulţumim! Mult succes!Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 30 noiembrie 2020.

I. Priorităţile INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2020 sunt următoarele:
· punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
· angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice.
II. Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă pentru anul 2020 este de 3.000.000 lei.
III. Domeniul pentru care pot fi depuse proiecte în această sesiune este:
· elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executarea de lucrări pentru protejarea monumentelor istorice.
IV. Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:
· subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) - 2.000.000 lei;
· subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice - 1.000.000 lei.
V. Suma disponibilă pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei.
VI. Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este:
a) subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) - 200.000 lei;

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru construcţii care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare*, intervenţiile constând în:
· intervenţii directe - consolidare a elementelor structurale şi de arhitectură;
· intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
· lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.
Intervenţiile şi lucrările menţionate se pot executa în baza unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT, DE - să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism.
Conf. Legea 50/1991, art. 7, privitor la autorizarea lucrărilor de urgenţă


b) subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice - 140.000 lei.

La această categorie se primesc propuneri de proiecte vizând:
· proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
· proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
· proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
VII. Perioada de înscriere a proiectelor: 20 mai - 20 iunie 202020 mai - 1 iulie 2020
VIII. Termenul limită de înscrierea proiectelor: 20 iunie 2020, ora 20:001 iulie 2020, ora 20:00.
IX. Dosarele de participare vor fi depuse în format electronic, pe spaţiul de stocare pus la dispoziţie de INP, utilizând indicaţiile - nume de utilizator unic şi parolă - primite pe baza unei solicitări transmise la adresa de email finantare.timbru@patrimoniu.ro. Vor fi încărcate copii scanate ale documentelor originale, salvate în format .pdf. După termenul limită, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.
Conformitatea dosarelor cu cerinţele de conţinut va fi verificată de către secretariatul comisiei de evaluare, care va formula şi eventuale solicitări de completări, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii.
X. La selecţia de finanţare pot participa persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric, potrivit Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6.

Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice:
· grupa A - de valoare naţională şi universală (MI-A);
sau
· grupa B - reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).

 

Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte.
Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.

 

Nu pot solicita finanţare nerambursabilă dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.


XI. Principiile care guvernează selecţia de proiecte
Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;
b) principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;
c) principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;
d) principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;
e) principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;
f) principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
g) principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;
h) principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;
i) principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;
j) principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;
k) principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
l) principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;
m) principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;
n) principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.

Documentele necesare înscrierii de proiecte în actuala sesiune de finanţare sunt disponibile mai jos. Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 129.

Pentru completarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor solicitate prin apel este necesară asistenţă de specialitate din partea unor profesionişti cu experienţă în protejarea monumentelor istorice şi în managementul de proiect.
Ca atare, recomandăm tuturor celor interesaţi de apel să coopteze din primul moment specialişti cu experienţă pentru a asigura pregătirea unei solicitări solide, cu şanse de reuşită.
Pentru subprogramul Intervenţii de urgenţă, este necesară depunerea autorizaţiei de construire în regim de urgenţă odată cu cererea de finanţare.


După publicarea rezultatului selecţiei de proiecte, câştigătorii vor fi invitaţi la sediul INP în vederea depunerii dosarului de participare în format fizic, anterior semnării contractului de finanţare.
XII. Grila de evaluare a proiectelor
Proiectele considerate eligibile din punct de vedere administrativ de către secretariatul comisiei de selecţie din cadrul INP sunt transmise comisiei de selecţie, care le evaluează şi le notează conform grilei de evaluare:
• Grilă de evaluare - IU (pentru proiecte dedicate subprogramului intervenţii de urgenţă - ante- şi post-dezastru), respectiv,
• Grilă de evaluare - Proiectare (pentru proiecte dedicate subprogramului elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice).
Fiecare membru al comisiei va completa câte un raport de evaluare motivat, structurat pe baza grilei de evaluare, care va include observaţiile şi justificările pentru punctajul acordat.

Pentru a putea fi finanţat, un proiect trebuie să aibă un punctaj final de minimum 75 puncte.
Lista cuprinzând rezultatele selecţiei proiectelor propuse a fi finanţate va cuprinde totalitatea solicitărilor care au întrunit punctajul de minimum 75 puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate de către INP pentru respectivul subprogram.


 

PERIOADAACTIVITATEA
20 mai - 1 iulie 2020Perioada de depunere online a proiectelor
2 - 15 iulie 2020Verificarea administrativă a proiectelor depuse şi solicitări de completări
16 - 24 iulie 2020Evaluarea proiectelor
27 iulie 2020Afişarea pe website-ul Institutului Naţional al Patrimoniului, patrimoniu.ro, a rezultatelor evaluării dosarelor
28 - 29 iulie 2020Perioada de depunere a contestaţiilor
30 iulie 2020Termen de soluţionare a contestaţiilor
31 iulie 2020Afişarea pe website-ul Institutului Naţional al Patrimoniului, patrimoniu.ro, a rezultatelor finale ale evaluării dosarelor
3 - 7 august 2020Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare
Data semnării contractului - 30 noiembrie 2020Perioada de implementare și raportare a proiectelor


 

 Subprogramul 1: Intervenții de urgențăSubprogramul 2 : Proiectare
 
 Documentele solicitării de finanțareDocumentele solicitării de finanțare
 Documente-tipDocumente-tip
1.Cerere de finanțare (docx)Cerere de finanțare (docx)
2.Declarație pe propria răspundere (docx)Declarație pe propria răspundere (docx)
3.Bugetul proiectului (xls)Bugetul proiectului (xls)
 Documente tehniceDocumente tehnice
4.Documentar fotograficDocumentar fotografic
5.Relevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare, dacă există și se află în posesia beneficiaruluiRelevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare, dacă există și se află în posesia beneficiarului
6.Notă de fundamentare privind necesitatea intervențieiNotă conceptuală (conf. HG 907/2016)
7.Raport de expertiză tehnică / notă tehnică justificativăTemă de proiectare (conf. HG 907/2016)
8.Propunere de intervenție - Memoriu de prezentare, însoțit de piese desenate-
9.Dovada consultării prealabile a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii-
10.Autorizație de construire în regim de urgență-
11.Plan de măsuri și activități post-intervențiePlan de măsuri și activități privind întreținerea și protejarea monumentului
 Alte documenteAlte documente
12.Extras de carte funciarăExtras de carte funciară
13.Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante)Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante)
14.Acord de parteneriat, dacă proiectele se implementează în parteneriatAcord de parteneriat, dacă proiectele se implementează în parteneriat
15Certificatul de atestare fiscală, aflat în termenul de valabilitateCertificatul de atestare fiscală, aflat în termenul de valabilitate
 În cazul în care solicitantul este persoană juridică, dosarul de participare va mai cuprinde:În cazul în care solicitantul este persoană juridică, dosarul de participare va mai cuprinde:
16.Acte de constituire actualizateActe de constituire actualizate
17.Dovada privind bonitatea persoanei juridiceDovada privind bonitatea persoanei juridice
18.Raport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoricRaport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoric
19.Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz.Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz.
 În cazul în care solicitantul este persoană fizică, dosarul de participare va mai cuprinde:În cazul în care solicitantul este persoană fizică, dosarul de participare va mai cuprinde:
20Dovada contribuției propriiDovada contribuției proprii
21Raport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoricRaport privind acțiunile întreprinse în vederea protejării monumentului istoric
22Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz.Situația lucrărilor efectuate anterior, după caz.
 
 Documente de îndrumareDocumente de îndrumare
23.Ghidul de contractare al Solicitantului - IU (pdf)Ghidul de contractare al Solicitantului - Proiectare (pdf)
23.Grila de evaluare - IU (pdf)Grila de evaluare - Proiectare (pdf)
25.Ghidul de decontare și formulare – IU (în curs de actualizare)Ghidul de decontare și formulare – Proiectare (în curs de actualizare)
 Erată (pdf)Erată (pdf)
Model contract de finanțare (docx)


Sursa / mai multe informaţii: